Oferta:

Dziennik Biblioteki Publicznej

  • Kod: 748
  • Cena netto: 15,90 zł
  • (Cena brutto: 19,56 zł)
  • szt.
  • Poleć produkt

Aktualny Dziennik Biblioteki Publicznej B-176

Dziennik został opracowany zgodnie z
Ustawą o statystyce publicznej
2020

Dz.U.2016.0.1068 t.j. - Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Art. 18a. stat. publ.

Przekazywanie informacji o zakresie przekazywanych danych

1. Przekazywanie danych, o których mowa w art. 18 program badań statystycznych statystyki publicznej ust. 1 pkt 8 lit. a, następuje w postaci elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem elektronicznej platformy gromadzenia danych statystycznych, o której mowa w art. 28a elementy systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa GUS ust. 2, a w przypadkach wskazanych w programie badań statystycznych statystyki publicznej – w innej formie lub postaci.
2. Prowadzący badanie statystyczne ustala szczegółowy format przekazywanych danych na podstawie informacji, o których mowa w art. 18 program badań statystycznych statystyki publicznej ust. 1 pkt 8, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej.
3. Szczegółowy format przekazywanych danych jest udostępniany na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz dodatkowo, w zakresie prowadzonych badań statystycznych, na stronie internetowej organu lub podmiotu prowadzącego badania statystyczne w trybie określonym w art. 20 podmioty uprawnione do prowadzenia badań statystycznych statystyki publicznej i ich obowiązki ust. 2 pkt 1, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.Wydajemy dziennik statystyczny zgodny z wymaganiami GUS odnośnie zbierania danych przez biblioteki publiczne w 2020 r.

Dziennik Biblioteki Publicznej ma format A-4 po złożeniu

                                          zawiera 64 strony

                                          okładka dziennika miękka, lakierowana

                                          szyty drutem

Nowe Dzienniki dla Bibliotek zawierają:

- nowy podział czytelników (użytkowników) według nowych kategorii wiekowych i według zajęcia

- dodatkowe kolumny do zliczania wszystkich odwiedzin w Bibliotece Publicznej

- poprawne wskazówki dotyczące prowadzenia Dziennika Biblioteki Publicznej

Dziennik biblioteczny służy do prowadzenia bieżącej sprawozdawczości liczbowej z zakresu działalności biblioteki oraz zapisywania niezbędnych elementów opisowych, objaśniających dane liczbowe.


 

GROPIUS druki biblioteczne