Inwentarze, księgi, rejestry

Inwentarze, księgi, rejestry

GROPIUS dla bibliotek: inwentarze biblioteczne, ksiegi ubytków, ksiegi wpływów, rejestr przybytków, rejestr ubytków ---  WSZYSTKO DO PROWADZENIA DOKUMENTACJI KSIEGOZBIORU