Opakowania archiwizacyjne

GROPIUS dla archiwów: pudełka z bezkwasowej tektury, fastykuły, inne... WSZYSTKO ABY BEZPIECZNIE PRZECHOWAĆ DOKUMENTY