tabliczki dla bibliotek

GROPIUS dla bibliotek: tabliczki informacyjne do biblioteki, tabliczki na drzwi, tablice ścienne, tablice podwieszane  ---        SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ