Oferta:

Dziennik Biblioteki Publicznej

  • Kod: 748
  • Cena netto: 14,90 zł
  • (Cena brutto: 18,33 zł)
  • szt.
  • Poleć produkt

Nowy Dziennik Biblioteki Publicznej B-176

Informacji dotyczących dziennika statystycznego na 2017 r udziela:

 Ewa Irzykowska tel. 22 828 91 50,  606 355 609


Dziennik został opracowany zgodnie projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy
sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017


  •  Wydajemy dziennik zgodny z aktualnymi wymaganiami GUS - kwestionariusz sprawozdania K-03 za 2017 r.

Dziennik Biblioteki Publicznej ma format A-4 po złożeniu

                                          zawiera 64 strony

                                          okładka dziennika miękka, lakierowana

                                          szyty drutem

Nowe Dzienniki dla Bibliotek zawierają:

- podział czytelników (użytkowników) według nowych kategorii wiekowych ( 8 kategorii )
- nowy podział czytelników (użytkowników) według zajęcia

- dodatkowe kolumny do zliczania wszystkich odwiedzin w Bibliotece Publicznej

- poprawne wskazówki dotyczące prowadzenia Dziennika Biblioteki Publicznej

Dziennik biblioteczny służy do prowadzenia bieżącej sprawozdawczości liczbowej z zakresu działalności biblioteki oraz zapisywania niezbędnych elementów opisowych, objaśniających dane liczbowe.


 

GROPIUS druki biblioteczne